Voimaa Tuulesta

Tuulivoimalla ilmastonmuutosta vastaan

Voimaa Tuulesta on kahdeksan Suomessa toimivan tuulivoimayhtiön yhteenliittymä, joka haluaa edistää tuulivoiman rakentamista Suomeen. Tuulivoima on päästötön ja tehokkain sähköntuotannon muoto, jonka avulla pystymme taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan.

AjatusjohtajuusMediasuhteetStrateginen viestintäTutkimusVaikuttajaviestintäEnergia
tuulipuistopng2.png
Lähtökohta
Vaikuttavuus
Tulevaisuus
Ajatusjohtajuuden vahvistaminen

Yhtiöt ovat halukkaita kehittämään Suomen tuulivoima-alaa ja valmiita investoimaan yhteensä yli neljä miljardia euroa uuteen tuulivoimaan Suomessa. Koalitio pyrkii vaikuttamaan Suomen energiapolitiikkaan ja uusiutuvan energian lainsäädäntöön. Strategiamme on ollut nousta keskeiseksi tuulivoima-alan keskustelijaksi päättäjien keskuudessa.

Laajaa viestinnällistä tukea tuulivoimalle

Pohjoisranta BCW on tehnyt koalition kanssa yhteistyötä sen syntymästä, vuodesta 2016 alkaen. Olemme auttaneet yhteistyömallin rakentamisessa ja identiteetin luomisessa. Laadimme vuotuiset vaikuttamisen ja viestinnän suunnitelmat, viestit ja materiaalit. Valmennamme, tuemme päättäjä- ja mediasuhteiden rakentamisessa ja ylläpidossa, järjestämme tapahtumia sekä tuemme laajasti poliittisessa vaikuttamisessa. Lisäksi toimimme koalition sihteeristönä eli koordinoimme kaiken yhteistyön.

Avartavia näkemyksiä ja uusia toimintamalleja

Olemme yhdessä koalition kanssa toteuttaneet aktiivista mediakeskustelua alasta sekä tavanneet suunnitelmallisesti alan poliittisia vaikuttajia ja virkamiehiä. Olemme onnistuneet nostamaan Voimaa Tuulesta -yhteisön valtakunnalliseksi keskustelijaksi mediassa ja politiikan vaikuttajaksi. Olemme näkyneet valtakunnan mediassa aktiivisena keskustelijana sekä järjestäneet tilaisuuksia ja osallistuneet puolueiden järjestämiin tilaisuuksiin.

Voimaa Tuulesta -yhteenliittymä on nostanut keskusteluun uusia näkökulmia ja havainnollistanut tuulivoiman avaamia mahdollisuuksia suomalaisille. Esimerkiksi lisäämällä tuulivoimaa pystyisimme talvikuukausina kattamaan ison osan Suomen sähköntarpeesta tuulivoimalla. Edullinen ja päästötön tuulivoima laskisi sähkön markkinahinnan talvikuukausina niin alhaiseksi, että meillä olisi Euroopan halvinta sähköä. Tuulisähkö voisi olla Suomelle kuin öljy Norjalle, vientituote.

Lisäksi yhteenliittymä on ajanut tuulivoiman markkinaehtoisuutta ja tuulivoiman rakentamisen esteiden poistamista sekä esitellyt uusia rahoitus- ja toimintamalleja alalle Suomeen.

Suomi matkalla tuulivoimamaaksi

Yhteistyön tuloksena yhteenliittymän näkemykset on huomioitu alan poliittisten vaikuttajien ja virkamiesten tahoilta sekä alan sääntely on edennyt tuulivoimalle edulliseen suuntaan. Lisäksi olemme saavuttaneet kattavaa medianäkyvyyttä maan merkittävimmissä medioissa niin haastatteluiden kuin puheenvuorojen ja mielipidekirjoitusten muodossa. Suomi on matkalla tuulivoimamaaksi, ja me suomalaiset teemme siltä osin osuutemme ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä.