Taksi Helsinki

Taksin kuljettajat kohtaavat usein kriisitilanteissa olevia

Taksi Helsingin ja Pääkaupungin Turvakoti ry:n Turvallisesti perille -kampanja toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Pohjoisranta BCW:n, mainostoimisto FOLKin ja Taksi Helsingin kanssa. Kampanjan teemana oli turvallisuus, joka on myös yksi Taksi Helsingin arvoista ja palvelulupauksen kulmakivistä. Idea kampanjaan lähti alun perin Taksi Helsingin taksinkuljettajilta, jotka nostivat esiin tärkeän roolinsa ihmisten kriisitilanteissa sekä halunsa auttaa lähisuhdeväkivaltaa kokevia.

YritysvastuuMatkailu- ja hotelliala
turvakotilahjoituspng-1440x1874.png
Lähtökohta
Toteutus
Tulokset
Turvakotien olemassaolo tunnetuksi

Vuonna 2019 helmi-maaliskuun aikana toteutetulla kampanjalla haluttiin tuoda esiin lähisuhdeväkivallan yleisyys ja tehdä turvakotien olemassaoloa tunnetuksi. Taksi Helsinki haluaa osaltaan olla luomassa turvallista arkea tarjoamalla turvallisen kyydin perille – taksikuski onkin usein ensimmäinen kontakti, kun lähisuhdeväkivaltaa kokenut ihminen siirtyy turvattomasta tilanteesta turvalliseen. Taksi Helsinki ajaa kuukausittain useita kyytejä pääkaupungin turvakoteihin.

Kaikista Taksi Helsingin tilausnumeroon kampanjan aikana soitetuista puheluista lahjoitettiin 5 senttiä Lähisuhdeväkivalta-yksikön toiminnalle, jossa tarve tuelle on suurin.

Kampanjaelementit

Kampanjassa esitettiin Pääkaupungin turvakotien asiakkaiden sekä taksikuskien omakohtaisia tarinoita sekä kirjailija Laura Mannisen omia kokemuksia lähisuhdeväkivallasta. Manninen on kirjoittanut kokemuksistaan kirjan ”Kaikki anteeksi” vuonna 2018. Kampanja toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Pohjoisranta BCW:n, FOLKin ja Taksi Helsingin kanssa. Kampanjalle haettiin onnistuneesti näkyvyyttä mediassa, Taksi Helsingin autoissa, radio- ja ulkomainonnassa sekä sosiaalisen median kanavissa. Lisäksi Taksi Helsinki koulutti omia kuljettajiaan kohtaamaan erilaisissa tilanteissa olevia matkustajia videolla, jossa opastajina toimivat Pääkaupungin turvakotien asiantuntija sekä lähisuhdeväkivaltaa kokenut Laura Manninen.

Lähisuhdeväkivalta nousee valtakunnalliseksi puheenaiheeksi

Turvallisesti perille -kampanjan monikanavanainen lähestymistapa onnistui hienosti. Kampanja tavoitti kansan perinteisissä tiedotusvälineissä ja herätti laajalti keskustelua sosiaalisen median kanavissa.

Facebookissa julkaistut 6 videota keräsivät yhteensä yli 200 000 katselukertaa ja julkaisut sitouttivat yli seitsemää tuhatta Facebookin käyttäjää. Twitterin puolella nähtiin 127 hashtagilla #turvallisestiperille leimattua re-tweettiä ja twiittiä. Orgaanisten twiittien tavoittavuus oli 742 564.

Kampanja sai runsaasti näkyvyyttä myös perinteisissä viestimissä. Helsingin Sanomat, YLE, MeNaiset ja Markkinointi & Mainonta kirjoittivat kampanjasta. Pelkästään verkkojulkaisujen potentiaalinen tavoittavuus oli huima 3,5 miljoonaa.

Mikä tärkeintä: kampanjalla kerättiin Pääkaupungin Turvakoti ry:n lähisuhdeväkivaltatyön yksikölle 15 092 euroa.